Quisque porttitor viverra erat?

Notar on avalik-õigusliku ameti kandja, sõltumatu ametiisik, kellele riik on delegeerinud õigussuhete turvalisuse tagamise ja õigusvaidluste ennetamise ülesande.

Notari ametitegevus jaguneb kaheks – ametitoimingud ja ametiteenused.

Ametitoiminguid, nagu näiteks kinnisvaratehingute tõestamine, on notar kohustatud kliendi soovil tegema ning keelduda saab ta sellest vaid seaduses ettenähtud juhtudel.

Ametiteenuste pakkumine on vabatahtlik, kuid juba teenuse pakkumisega on nõustunud, ei saa notar ilma seaduses toodud aluseta sellest keelduda.

Täpsemat infot notariameti ning notari poolt pakutavate teenuste kohta saab Notarite Koja koduleheküljelt.

Notaribüroos nõustame kliente, tõestame ja kinnitame lepingud ja muid tahteavaldusi järgmistes ametitoimingutega seotud õigusvaldkondades:

 • võlaõigus
 • asjaõigus
 • perekonna- ja pärimisõigus
 • äri- ja ühinguõigus

Notaribüroos osutame järgmisi ametiteenuseid

 • Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut;
 • Dokumendi tõlke õigsuse kinnitamine (inglise keel);
 • Enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine;
 • Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta;
 • Raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine;
 • Vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine;
 • Tegutsemine vahekohtunikuna.