Deposiit

Pärnu notar Anu Raidi deposiitkontod

Deposiitkonto Swedbank AS
Kontonumber EE492200221038408356

Deposiitkonto SEB Pank
Kontonumber EE801010010656224016

Saaja: Anu Raid notar
Selgitusse märkida: Objekti aadress ning tehingu kuupäev ja kellaaeg

Raha peab olema laekunud tehingu alguseks notari hoiukontole.
Isik, kelle kontolt raha laekub, peab osalema ka tehingul.